Ngày 14/2/2019, Liên đoàn Lao động Quận 1, Quận đoàn Quận 1 phối hợp tổ chức tọa đàm “Đảng viên trẻ Quận 1 trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nga, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố; Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể quận cùng gần 300 đảng viên trẻ mới kết nạp năm 2018, đoàn viên ưu tú, công đoàn viên ưu tú năm 2018.

Buổi tọa đàm đã tiếp nhận 15 ý kiến đóng góp vê các vấn đề: Thành lập bộ phận giải đáp thắc mắc của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức Đoàn cần phát huy thêm nhiều chuyên đề, các hoạt động để gắn kết các đoàn viên trong chi đoàn và các cơ sở đoàn; các hoạt động phải hướng đến người dân sinh sống tại địa phương để thu hút người dân cùng tham gia; tổ chức nhiều buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến người dân để nâng cao công tác thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến dành cho người dân, tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận và thao tác thực hiện thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử; đổi mới trong các buổi họp phụ huynh, công tác quản lý học sinh bằng các phương tiện điện tử thông minh, trực tuyến để kịp thời thông báo tình hình học tập học sinh đến gia đình…

Tại tọa đàm, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị cán bộ đoàn thể quận phải biết và hiểu rõ những cải cách hành chính mà quận làm được trong thời gian qua, đồng thời có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biết những cải cách thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến của địa phương để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đảng viên, đoàn viên thanh niên Quận 1 bằng sức trẻ, sự năng động phải sáng tạo, hiến kế cho cơ quan đơn vị đang công tác có những giái pháp hợp lý giúp hoạt động của đơn vị ngày càng làm người dân hài lòng.

L.T