THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG VIẾT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

174
Ngày 16 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 ban hành Kế hoạch số 151-KH/QU về việc tổ chức cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn Quận 1. Theo đó:
* Chủ đề: “Vượt qua đại dịch – Hướng tới tương lai”
Nội dung
– Viết về phát huy sức mạnh toàn dân cùng tham gia phòng, chống dịch; nêu bật sự chung sức, đồng lòng của chính quyền, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; sự chi viện của cả nước, bạn bè quốc tế, kiều bào, văn nghệ sĩ, báo chí trong công tác phòng, chống dich COVID-19, đặc biệt là cuộc chiến sinh tử, giành giật sự sống, bảo vệ Nhân dân.
– Viết về những con người, việc làm ý nghĩa, nhân đạo, giàu tính nhân văn sâu sắc; những hành động cao quý, sự hy sinh nhưng đầy tinh thần lạc quan của các cá nhân, tập thể tuyến đầu phòng, chống dịch.
– Những giải pháp, đề xuất hay, sáng tạo góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống COVID-19.
– Sự đồng cảm, chia sẻ, chấp hành, hưởng ứng, tham gia tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân Quận 1.
– Kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn Quận 1, tập trung là giai đoạn 150 ngày chống dịch khốc liệt (29/4/2021 – 01/10/2021).
* Hình thức: Hồi ức, bút ký.
* Đối tượng dự thi:
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận 1.
* Thời gian nhận bài: Từ 20 tháng 11 đến hết ngày 30/12/2022.
* Bài dự thi xin gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, số 30 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao Quận 1.
Địa chỉ mail: bantuyengiaoqu1@gmail.com
 Lưu ý: Các bài dự thi vui lòng ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để ban tổ chức cuộc vận động dễ liên hệ.
Trân trọng kính mời các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận 1 tham gia.