(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 17/6/2022, UBND Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn về lĩnh vực địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí – Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; cùng đại diện Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đội Thanh tra xây dựng địa bàn, Đội Quản lý Trật tự đô thị Quận 1, lãnh đạo UBND và công chức phụ trách địa chính 10 phường.

Tại buổi tập huấn, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 Nguyễn Thanh Nguyên triển khai về Luật Bảo vệ môi trường; kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030; quản lý chất thải rắn; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường.

Đại diện Đội Thanh tra xây dựng địa bàn Quận 1 tuyên truyền về Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Phòng Quản lý đô thị Quận 1 báo cáo và hướng dẫn về lĩnh vực địa chính, xây dựng, đô thị.

Đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 1 thông tin các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận; hướng dẫn xác nhận các mẫu đơn của thủ tục hành chính; xử lý vi phạm xây dựng khi tiếp nhận thông tin từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 1; xác nhận tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tuyên truyền Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định 148/2020/NĐ- CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

                                                                                                N.T