(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 28-29/6/2022, UBND Quận 1 tổ chức lớp tập huấn sáng kiến trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022 trên địa bàn Quận 1. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Quyền Trưởng Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ – Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM; Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Theo báo cáo viên Nguyễn Thị Ngọc Nhung, nội dung khái quát về sáng kiến, công nhận sáng kiến và một số lưu ý trong sáng kiến, nêu rõ một số quy định về sáng kiến và công nhận sáng kiến theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP Nghị định Chính phủ; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2019/-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

 

 

 

 

 

Lớp tập huấn đã chia sẻ những kinh nghiệm và những thông tin, quan điểm trong việc xét công nhận sáng kiến đến các cơ sở để hoàn thiện hồ sơ xét sáng kiến, tuyên truyền phổ biến pháp luật các hoạt động thi đua khen thưởng và một số vấn đề cần lưu ý thực hiện trong quá trình xét sáng kiến; cung cấp kiến thức, kĩ năng hoàn thiện hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở và phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố. Đồng thời nêu một số lưu ý khi viết bảng mô tả sáng kiến, nội dung sáng kiến cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ các bước, thực hiện mô tả giải pháp để giải quyết vấn đề hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, đối tượng thụ hưởng, phạm vi ảnh hưởng và các chứng cứ chứng minh sáng kiến…Qua đó, hoàn thiện kỹ năng viết bản mô tả sáng kiến, thúc đẩy gia tăng số lượng, chất lượng hồ sơ sáng kiến và hoàn thiện hồ sơ sáng kiến trên địa bàn Quận 1.

K.L