Ngày 6/9/2019, Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức tập huấn quy cách trang trí, bố cục hội trường cho hơn 50 học viên là cán bộ, công nhân viên 10 phường, các ban, ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn Quận 1

Báo cáo viên Trà Đức Khang, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin triển lãm Thành phố báo cáo các nội dung: cổ động; cổ động trực quan; vị trí đặt băng rôn, pano cổ động; ý nghĩa câu từ sử dụng trong cổ động; sử dụng màu sắc băng rôn, pano; bố cục hội trường trong hội nghị, đại hội…

Buổi tập huấn giúp các học viên trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức về quy cách trang trí, bố cục hội trường phục vụ trong các đại hội, hội nghị, liên hoan văn nghệ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here