Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông

1

Ngày 27/5/2022, UBND Quận 1 tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông trên địa bàn Quận 1 cho Ban Chỉ huy Công an Quận 1, phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã phường, công an 10 phường, cán bộ tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa.

Báo cáo viên Phạm Đắc Mỵ Trân – phó Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TPHCM và Nguyễn Minh Lý – Chánh thanh tra Sở Du lịch TPHCM phổ biến Quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; Nghị định 15/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

                                                                                      N.T