Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

5

Ngày 27/9/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho gần 400 cán bộ công đoàn thuộc 81 công đoàn cơ sở khối trường học, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính nhà nước.

Tham gia báo cáo tại buổi tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Chúc Mừng, Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TPHCM; Nguyễn Thị Vân Hồng, chuyên viên Ban Tổ chức LĐLĐ TPHCM. Cùng đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ Quận 1 Trương Thị Minh Dung.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn cơ sở được nghe các báo cáo viên hướng dẫn công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở như: Các bước chuẩn bị cho đại hội; nội dung đại hội; thời gian đại hội; hình thức tổ chức đại hội (đại hội đại biểu và đại hội toàn thể đoàn viên); công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội; hồ sơ nhân sự đề nghị công nhận ban chấp hành và ủy ban kiểm tra công đoàn; công tác nhân sự đại hội đối với công đoàn cơ sở thành viên.

Thông qua tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ mới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình.

Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên (nếu được phân bổ); tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

                                                                             H.Y