Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

11

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 24/5/2022, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị giao ban và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với chi bộ cơ sở. Tham dự có các đồng chí: Lê Thị Lan Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; Thái Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; cùng các bí thư chi bộ cơ sở.

Buổi tập huấn đã triển khai hướng dẫn Quy định Số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: Nguyên tắc trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng phải kịp thời, phát hiện nhân tố mới tích cực để phát huy bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa ngăn chặn khắc phục khuyết điểm vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng; các vấn đề mới về công tác kiểm tra giám sát của Đảng như: bổ sung nội dung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của cấp ủy, bổ sung thêm về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên. Thực hiện nhiệm vụ đảng viên, bổ sung thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Công tác kiểm tra giám sát, bổ sung thẩm quyền và trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp…

Hiện nay, các chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giám sát; được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Công tác kiểm tra giám sát của chi bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ, phải nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo trong công tác kiểm tra của Đảng là chủ động chiến đấu, giáo dục hiệu quả. Thực hiện tốt phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra của Đảng là: dựa vào tổ chức Đảng; phát huy tinh thần tự giác của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; làm tốt công tác thẩm tra xác minh; kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của nhà nước, thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan…

Hội nghị, đã giải đáp, hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc hiện nay của chi bộ cơ sở; triển khai một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; những điểm mới về những điều đảng viên không được làm, đây cũng là một trong những vấn đề cốt lõi quan trọng, vừa rèn luyện tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Lê Thị Lan Chi lưu ý chi bộ cơ sở cần tập trung những nội dung cốt lõi các văn bản, những điểm mới quy định những điều đảng viên không được làm, triển khai trong sinh hoạt chi bộ để nhắc nhở đảng viên; quan tâm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời và đúng thời gian quy định; để thực hiện tốt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải được thực hiện thường xuyên, theo đó ít nhất 10% đảng viên được kiểm tra, giám sát hàng năm trên tổng số đảng viên của chi bộ; đồng thời nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, chi bộ cần quan tâm lưu ý đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và sinh hoạt của đảng viên, phân công đảng viên giám sát lẫn nhau trong chi bộ và trong sinh hoạt hàng tháng để kịp thời chấn chỉnh; hoạt động kiểm tra, giám sát và quy chế làm việc phải được thông qua chi bộ trước khi ban hành; bí thư chi bộ phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng tại chi bộ cơ sở.

K.L