Trong các ngày 14-15 và 20-21/5/2019, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng hòa giải năm 2019 cho trên 500 cán bộ, công chức phụ trách công tác phòng, chống bạo lực gia đình và hòa giải 10 phường.

Hội nghị được các báo cáo viên: Nguyễn Thị Minh, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia; Lê Thị Thanh Nhã, nguyên Phó trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao đổi, cung cấp thông tin, kiến thức mới về công tác gia đình và hòa giải như: mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, quy trình xử lý người gây bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; xây dựng và sử dụng kinh phí công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; công tác hòa giải ở cơ sở, các kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn hòa giải vụ việc bạo lực gia đình; các văn bản mới của Trung ương và Thành phố về công tác gia đình; triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”…

Hội nghị giúp cán bộ nắm vững kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình để áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, triển khai các nội dung công tác trọng tâm năm 2019, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và hòa giải ở cơ sở.

T.X

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here