Ngày 15/3/2019, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 122/NĐ- CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ quy định về xét tặng gia đình danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” , “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho hơn 800 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận, phường, bí thư chi bộ, trưởng 66 khu phố.

Tại hội nghị, Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thanh Vương phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2018/NĐ -CP và Quyết định 22/2018/QĐ- TTg: Tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm; quy trình tặng giấy khen gia đình văn hóa; quy trình tặng giấy khen khu dân cư văn hóa hàng năm; quy trình xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa; xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước; xử lý hương ước, quy ước vi phạm;…  Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn cách thức, biểu mẫu bảng chấm điểm, tự đánh giá, biên bản họp xét, đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa…

Buổi tập huấn nhằm trang bị kỹ năng, phổ biến, vận động thực hiện nội dung các tiêu chuẩn “Khu phố văn hóa” và liên hệ thực tiễn để thuận tiện áp dụng trên thực tế cho thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận, phường và các khu dân cư.

                                                                                          N.T

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here