Tập huấn kỹ năng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 935-QĐ/TU của Thành ủy TPHCM

3

Ngày 6/4/2021, Quận ủy Quận 1 tổ chức tập huấn “Kỹ năng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn”. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Lê Thị Lan Chi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị và cán bộ chủ chốt các cơ sở Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga phát biểu tại tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga nhận xét công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại các cơ sở Đảng đa số đều thực hiện tốt, tuy nhiên còn một nơi chưa quan tâm, còn một số thiếu sót, tồn tại và hạn chế cần khắc phục. Chuyên đề tập huấn hôm nay rất sát với nhiệm vụ cơ sở, trang bị các kiến thức, kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là nâng cao ý thức, vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có vấn đề khó khăn vướng mắc đề nghị cùng trao đổi với báo cáo viên để chia sẻ kinh nghiệm, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM báo cáo tại tập huấn.

Báo cáo viên, Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đã triển khai những nội dung cơ bản của Quyết định 935-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; Quyết định 936-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thành  ủy TPHCM ban hành Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn.

Báo cáo viên nhấn mạnh, việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại có ý nghĩa to lớn và nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp xúc, đối thoại để nắm chắc tâm tư tình cảm và những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc. Luôn lắng nghe và tôn trọng dân, làm cho dân hiểu, dân tin, dân theo thì sự nghiệp cách mạng mới thực sự thành công như Bác Hồ đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại cũng chính là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy trí tuệ, sáng kiến, vai trò đóng góp xây dựng đảng và chính quyền của dân bằng những mô hình tốt, cách làm hay. Tiếp xúc, đối thoại là để “ý Đảng, lòng dân” được thống nhất, càng khó khăn càng hiểu được lòng dân, sức dân, được thể hiện rõ trong đại dịch Covid vừa qua, nhân dân Quận 1 và Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau chia sẻ, chung tay góp sức, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid, vừa phát triển kinh tế – xã hội đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đồng thời, báo cáo viên giới thiệu những nguyên tắc, nội dung, quy trình tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Bên cạnh các kỹ năng cơ bản như lắng nghe, xử lý tình huống, đối thoại, tuyên truyền và thuyết phục thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức còn phải có đủ kiến thức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm và bản lĩnh để giải quyết các tình huống phát sinh, kể cả những ý kiến trái chiều để khéo léo tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân.

                                                                                                          Kim Loan