Ngày 5/6/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tập huấn kỹ năng nắm bắt, định hướng thông tin dư luận xã hội cho trên 200 cán bộ chủ chốt quận, bí thư các cơ sở đảng, thành viên tổ dư luận xã hội quận, phường.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Thị Tố Nga đã thông báo tới toàn thể đại biểu các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Phó Giám đốc Học viện cán bộ TPHCM trao đổi chuyên đề kỹ năng nắm bắt, định hướng thông tin dư luận xã hội. Theo Tiến sĩ Đinh Phương Duy, cán bộ làm công tác định hướng dư luận xã hội trước hết phải hiểu, nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của từng đối tượng dân cư thông qua tiếp xúc thân tình, đối thoại trực tiếp, quan sát hành vi…; thu thập thông tin từ nhiều nguồn, sử dụng đa dạng các phương tiện truyền thông, cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, tạo niềm tin cho nhân dân, giúp dân hiểu đúng, có thái độ lành mạnh, rõ ràng từ đó hành động đúng, ủng hộ chính quyền; cách thức tuyên truyền gần gũi, đời thường, quan tâm đến lợi ích người dân; sử dụng người có uy tín trong cộng đồng có tiếng nói thuyết phục nhân dân tin theo để làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội.

T.X