Tập huấn công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo

1

(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 2/8/2022, Ban Dân vận Quận ủy – Ủy ban nhân dân Quận 1 phối hợp tổ chức buổi tập huấn công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đại diện các phòng, ban Quận ủy – UBND Quận 1, thường trực Đảng ủy 10 phường, các trường học trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đã giới thiệu, hướng dẫn các mẫu quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường; kiện toàn nhân sự ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, biên bản giám sát, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; một số nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

Trong đó, cần lưu ý khi xây dựng văn bản thực hiện: Ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên kiện toàn, bổ sung nhân sự ban chỉ đạo; ban chỉ đạo tham mưu cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, tổ chức thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; nghiên cứu, đề xuất các phương án nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường; ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo, trong đó quy định trách nhiệm, quyền hạn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phụ trách;…

                                                                                      N.T