Tập huấn công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính

0
Ngày 27/4/2018, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính cho cán bộ lãnh đạo và địa chính xây dựng UBND 10 phường.

Tại hội nghị, báo cáo viên Hồ Dũng Mân, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền – Sở Nội vụ TPHCM báo cáo các văn bản pháp luật liên quan công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính; hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, mốc địa giới hành chính các cấp; Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nội dung quản lý nhà nước về địa giới hành chính đối với cấp xã, huyện, tỉnh; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh theo quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị; phân loại đơn vị hành chính;…
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 10 phường góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.