Ngày 6/8/2010, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2010 cho trên 170 đồng chí là Bí thư và thành viên ủy ban kiểm tra của 66 cơ sở đảng trực thuộc.

Các đại biểu được tập huấn 3 chuyên đề: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm – Kiểm tra giải quyết đơn thư tố cáo – Thi hành kỷ luật trong Đảng. Lớp tập huấn giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình. Công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước và hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng để Đảng ta ngày càng trong sạch – vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cũng công bố danh sách 7 thành viên Ủy ban Kiểm tra Quận nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng chí Đặng Minh Đạt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.