Ngày 16/5/2019, Hội Khuyến học Quận 1 tổ chức tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2019.  Tham dự có Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 1 Lê Thị Tự cùng hơn 200 hội viên khuyến học 10 phường, chi hội khuyến học các trường học trên địa bàn quận.

Phó chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Dương Thị Trúc Bạch báo cáo những khái niệm về khuyến học và xã hội học tập; các văn bản của Đảng, Nhà nước, Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng xã hội học tập; những nhiệm vụ của Hội Khuyến học cơ sở, chi hội khuyến học trường học; tiêu chí xây dựng các mô hình học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. đơn vị học tập…

Buổi tập huấn tạo điều kiện hội viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Hội để phối hợp các đoàn thể nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Khuyến học các phường và trường học.

L.T

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here