Ngày 19 và 25/7/2019, Ban Dân vận Quận ủy – UBND Quận 1 phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 cho trên 400 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị quận, 10 phường tham dự.

Hội nghị tập huấn 2 chuyên đề “Công tác dân vận của tổ chức Đảng và chính quyền ở cơ sở trong tình hình mới” và “Kỹ năng tuyên truyền miệng” do Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi, Trưởng khoa Dân vận và Công tác xã hội Học viện Cán bộ TPHCM báo cáo với các nội dung: Dân vận là gì?; Ai làm công tác dân vận; Vì sao phải làm công tác dân vận?; Quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình hiện nay; vai trò, vị trí, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng…

Theo Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi, công tác dân vận thực chất là phát huy dân chủ và chăm lo lợi ích của nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách trong giai đoạn hiện nay và tất cả cán bộ chính quyền, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội đều phải làm công tác dân vận.

Tập huấn cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên để vận dụng thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

T.X

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here