Ngày 11/9/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Vai trò của truyền thông trong công tác tuyên truyền”. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Trung Châu Tuyên cùng gần 100 thành viên Tổ Báo cáo viên quận, thường trực MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội quận, bí thư các cơ sở đảng, cán bộ làm công tác tuyên giáo, trưởng các đoàn thể 10 phường.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, nguyên Trưởng Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM đã trao đổi, phân tích sâu về vai trò của truyền thông trong công tác tuyên truyền, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển của mạng xã hội, đưa tin 24/7, thông tin nhiễu loạn, tin giả, nội dung sai lệnh, mạo danh, dùng lời chế, nhại, bịa đặt… gây mất lòng tin trong xã hội.

Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, mục tiêu của truyền thông nhà nước là kết nối với công dân và hỗ trợ, cung cấp thông tin chính thức, xây dựng thiện cảm, lòng tin và uy tín cho chính quyền… Vì vậy,  người làm công tác tuyên truyền phải thiết lập, duy trì các kênh tiếp cận đến các đối tượng nhân dân, chuẩn bị thông điệp tuyên truyền có ý nghĩa, chất lượng, tác động vào cảm xúc của đối tượng tiếp nhận; phải chủ động chia sẻ tin tốt, gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp trong xã hội…; trao đổi thông tin, cung cấp thông tin cho người dân trên tinh thần hỗ trợ; chủ động cung cấp thông tin chính thống, có giá trị; chủ động hiện diện truyền thông, hợp tác truyền thông, huy động sức mạnh của các lực lượng chính trị sẵn sàng tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Đặc biệt lưu ý các chuẩn mực quan trọng về truyền thông của cơ quan nhà nước, đó là: thể hiện trách nhiệm, sự minh bạch, sự tôn trọng và tinh thần nhân văn.