Ngày 9/8/2019, Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức tập huấn chuyên đề “Luật biển và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo – đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thủ địch” cho gần 200 cựu chiến binh trên địa bàn quận tham dự.

Tại buổi tập huấn, Trưởng phòng Huấn học, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lâm Hữu Đức báo cáo các nội dung: Luật biển; công tác bảo vệ biển đảo của Đảng; nhận diện thế nào là quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay; phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch; những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng cần thực hiện trong thời gian tới.

Buổi tập huấn giúp các cán bộ hội, hội viên hiểu rõ về Luật Biển, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trước những âm mưu của các thế lực thù địch. Qua đó, tuyên truyền người dân không bị các thế lực thù địch, phần tử phản động lôi kéo xúi giục làm mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật. Đồng thời, kiên quyết xử lý những phần tử xuyên tạc thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here