Ngày 9/6/2022, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1 giai đoạn 2022-2025.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Thượng Tá Nguyễn Minh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1; Thượng tá Huỳnh Văn Thương, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1; Thượng tọa Thích Minh Quang Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Quận 1;…

Theo nội dung ký kết, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1 thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025, cụ thể: quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo; đặc trưng tín ngưỡng, truyền thống Phật giáo, sự đóng góp quan trọng của Phật giáo trong tiến trình lịch sử dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và chức sắc, chức việc, nhà tu hành, phật tử. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên là con em tín đồ, Phật tử trong độ tuổi nhập ngũ chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; thường xuyên phối hợp thông tin thời sự để các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ Phật giáo hiểu đúng tình hình, tích cực tham gia đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề liên quan đến Phật giáo để chống phá, gây chia rẽ chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 1 gặp gỡ cùng chức sắc, tăng ni, Phật tử trên địa bàn Quận 1 nhân các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của dân tộc. Thực hiện công tác dân vận, giúp đỡ gia đình chính sách và đồng bào Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, cựu chiến binh, hộ nghèo, các cháu học sinh, sinh viên mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19… Tham gia thực hiện các chương trình công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, an toàn – văn minh – hiện đại – nghĩa tình;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga trân trọng ghi nhận những đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1 trong thời gian qua, đã đồng hành cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp… Đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1 quán triệt sâu sắc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; quá trình thực hiện phải phối hợp với MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức chính trị – xã hội, các phòng ban có liên quan để xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả, nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp thu hút cả hệ thống chính trị, Nhân dân cùng tham gia; thường xuyên trao đồi nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm của đồng bào Phật tử, để xây dựng nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, tạo tình cảm tin cậy, gắn bó giữa đồng bào Phật giáo với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận; chú trọng tuyên truyền, giáo dục để đồng bào Phật tử hiểu rõ âm mưu thù đoạn chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch…

                                                                                                N.T