Ngày 22/3/2017, đoàn công tác HĐND TPHCM làm việc với Quận 1 về hoạt động HĐND quận, phường. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm làm trưởng đoàn.
Theo báo cáo của HĐND Quận 1, từ khi được tái thành lập vào tháng 7/2016, HĐND quận đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và chương trình, kế hoạch đề ra. Trong năm 2016, HĐND Quận 1 tổ chức 5 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; 50 buổi tiếp xúc giữa các Tổ đại biểu với cử tri 10 phường, tiếp nhận 332 ý kiến cử tri. Các kỳ họp đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng. Thường trực HĐND và 2 ban HĐND quận đã thành lập 6 đoàn giám sát, khảo sát được cử tri quan tâm. Thường trực HĐND Quận 1 đã tiếp xúc 6 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 12 đơn thư. Thường trực HĐND phối hợp hiệu quả với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, chủ động xây dựng nội dung giám sát, tránh giám sát chồng chéo. Điều kiện thông tin và thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo cho hoạt động của HĐND quận.

Nhằm hỗ trợ UBND quận, phường thiết lập trật tự lòng lề đường đạt hiệu quả, HĐND quận có kế hoạch cho 10 tổ đại biểu HĐND quận thành 10 tổ khảo sát tình hình thực tế đời sống người dân. HĐND Quận 1 kiến nghị: tập huấn kỹ năng hoạt động giám sát cho các đại biểu HĐND; UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn Văn phòng HĐND và UBND quận xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, xác định trách nhiệm cụ thể trong tham mưu, giúp việc cho HĐND.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá tốt hoạt động của HĐND Quận 1 đã có nhiều chương trình hoạt động, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng chí đề nghị HĐND quận tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố tốt hơn ở mỗi cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu với cử tri để chuyển tải những nguyện vọng, ý kiến, sáng kiến của nhân dân vào trong các quyết định của HĐND, từ đó làm tốt hơn việc triển khai thực hiện của UBND. Đồng chí cho rằng phải tạo không gian dân chủ thật sự để đại biểu HĐND phát huy trách nhiệm, đề nghị chấn chỉnh hành vi cản trở hoạt động của đại biểu HĐND đã vi phạm pháp luật về quyền dân chủ. Đồng chí hoan nghênh HĐND quận có kế hoạch tham gia thiết lập trật tự lòng lề đường và lưu ý phương pháp thực hiện trên nguyên tắc phổ biến quy định pháp luật, nâng cao ý thức tự giác của người dân để có tính bền vững trong đảm bảo mỹ quan đô thị và đời sống cuộc sống của người dân tốt hơn.