Ngày 4/6/2019, Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM làm trưởng đoàn khảo sát việc thực hiện rà soát, khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Bến Thành, Quận 1.

Theo báo cáo kết quả khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019 – 2020, phường Bến Thành có 4 hộ nghèo với 12 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số hộ dân; 8 hộ cận nghèo với 30 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,24% tổng số hộ dân; 1 hộ nghèo với 3 nhân khẩu thuộc bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số hộ dân.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững phường thực hiện các giải pháp phối hợp đồng bộ các ban, ngành, đoàn thể phường thực hiện các chính sách chăm lo cho người nghèo, cận nghèo: tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm phù hợp; cấp học bổng đảm bảo hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học; hỗ trợ 70% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ có thu nhập từ 21 triệu đồng đến 28 triệu đồng/năm; sửa chữa chống dột nhà; vận động mạnh thường quân chăm lo bữa cơm trưa, chiều…

Đoàn khảo sát chia 4 tổ đến từng gia đình hộ nghèo, cận nghèo và người dân để tiếp xúc, khảo sát thực tế, tìm hiểu thông tin về thu nhập và các tiêu chí mức độ thiếu hụt các chiều nghèo nhằm tổng hợp, đánh giá thực tế giúp cho việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế – xã hội khác của Thành phố đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

T.X