Ngày 17/4/2019, Quận 1 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy và Bảo hiểm xã hội Quận 1 giai đoạn 2019- 2020. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Phạm Việt Tiến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 1; Bí thư Đảng ủy 10 phường Quận 1; tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận.

Hội nghị đã ký kết các nội dung: tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; BHXH Quận 1 cung cấp thông tin với Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 trong xây dựng kế hoạch, hình thức thông tin tuyên truyền, biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT phù hợp với từng đối tượng; Ban Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo kế hoạch, nội dung và hình thức đã thống nhất; tăng cường tuyên truyền, định hướng trên Trang tin điện tử Đảng bộ Quận 1, Bản tin Quận 1, Trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ; phối hợp trong công tác chỉ đạo, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên quán triệt chương trình bồi dưỡng kỹ năng sống đến cộng đồng trên địa bàn Quận 1 giai đoạn 2019-2025 với mục tiêu tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động về vai trò của kỹ năng sống của các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ tuốc, tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong công việc, trong cuộc sống tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư và nơi công cộng; xây dựng ý thức tự giác cá nhân, trách nhiệm đối với cộng đồng và chấp hành pháp luật; hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, ứng phó biến đổi khí hậu; cách giải quyết vấn đề một cách tich cực.

L.T