Ngày 3/5/2019, Hội Khuyến học Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019 cho 140 cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, UBND 10 phường, bí thư chi bộ khu phố, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập quận, phường.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM Lê Minh Ngọc tập huấn các nội dung cơ bản: khái niệm về khuyến học và xã hội học tập; các văn bản của Đảng, Nhà nước, Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng xã hội học tập; nhiệm vụ của Hội Khuyến học cơ sở trong việc triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước..

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM Lê Minh Ngọc nhấn mạnh: việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Hội Khuyến học các cấp làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… Điều kiện cơ bản xây dựng xã hội học tập chính là sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp; sự tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và mạng lưới, hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa.

Hội nghị cũng hướng dẫn chi tiết các tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020; thu thập minh chứng và cho điểm từng tiêu chí. Qua đó, nắm rõ kiến thức về công tác khuyến học và các chủ trương của Đảng, Nhà nước để vận dụng tại địa phương, cơ sở nhằm tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Quận 1.

T.X

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here