Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn sai phạm

1

Ngày 7/1/2021, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và sơ kết 3 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận uỷ Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Quận 1.

Năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát chú trọng về vai trò tham mưu của cấp ủy viên cùng cấp, đảng bộ, chi bộ trực thuộc các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế dân chủ cơ sở, việc tiếp nhận, giải quyết các thông tin phản ánh theo quy định 1374-QĐ/TU.

 Ban Thường vụ Quận ủy đã hoàn thành kiểm tra 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên, giám sát 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 32 chi bộ và 34 đảng viên, giám sát 38 chi bộ và 41 đảng viên; chi bộ cơ sở kiểm tra 26 đảng viên, giám sát 26 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức và 3 đảng viên; kiểm tra 10 tổ chức cơ sở đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 5 tổ chức cơ sở đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng.

Hoạt động kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng thực trạng tình hình của tổ chức cơ sở đảng, giúp Ban Thường vụ Quận ủy kịp thời lãnh đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các ban của Quận ủy chủ động, thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình, kịp thời phản ánh, báo cáo Thường trực Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy có giải pháp chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy không có trường hợp ban hành quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thi hành kỷ luật 7 đảng viên.

Việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm lãnh đạo, triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tuyên truyền nội dung trọng tâm của Quy định 1374 trên Bản tin Quận 1, trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ và các trang cộng đồng trên địa bàn để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm, hiểu và có thể phản ánh thông tin kịp thời, góp phần định hướng thông tin, phản bác các quan điểm sai trái.

Tổ công tác 1374 tăng cường công tác giám sát thường xuyên cơ sở đảng về nắm tình hình tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết những thông tin phản ánh đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Thông tin dư luận từ nguồn theo Quy định 1374 đa dạng, nhiều chiều giúp cho việc đánh giá, xử lý thông tin đảm bảo dân chủ, minh bạch, thực chất, qua đó phòng ngừa những biểu hiện suy thoái, vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Theo đồng chí, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải thực sự có năng lực, trình độ để phát hiện các vấn đề, chỉ ra được cái sai, cố ý làm trái, đồng thời tránh khuynh hướng gây khó dễ, hạch sách cơ sở.

Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị các cơ sở đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của đơn vị, và chương trình kiểm tra giám sát toàn khoá, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn, đảm bảo nội dung, chất lượng; phối hợp các đơn vị liên quan trong kiểm tra, giám sát để tránh sự chồng chéo, gây áp lực cho cơ sở; theo dõi việc đề ra giải pháp khắc phục và thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát; tăng cường tự kiểm tra, giám sát…

Dịp này, 2 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể thực hiện xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; 2 tập thể tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và 4 tập thể tham mưu thực hiện tốt Quy định 1374-QĐ/TU giai đoạn 2018 – 2020.

T.X