Tập huấn triển khai chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

5

Ngày 8/11/2022, UBND Quận 1, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 1. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Thu Giang, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 1; cùng đại diện lãnh đạo UBND 10 phường; cán bộ phụ trách công tác trẻ em, bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo 10 phường.

Tại buổi tập huân, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới -Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Văn Tính phổ biến các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND thành phố; hướng dẫn các quy trình khảo sát, xét duyệt danh sách, phương thức, thủ tục chi trả và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện một số chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi tập huấn nhằm củng cố kiến thức cho các chuyên trách và cộng tác viên công tác Lao động – Thương binh và Xã hội 10 phường, đồng thời thống nhất trình tự thực hiện hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và công khai, minh bạch.

L.T