Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở, chuyên đề “Công tác tổ chức”

0

Ngày 16/6/2022, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên đề “Công tác tổ chức” cho cán bộ công đoàn cơ sở. Tham dự có Chủ tịch LĐLĐ Quận 1 Trương Thị Minh Dung; cùng chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Vân Hồng, chuyên viên Ban Tổ chức – Liên đoàn Lao động TPHCM đã báo cáo chuyên đề “Công tác tổ chức”: Chỉ định ban chấp hành lâm thời công đoàn; bổ sung ủy viên, ban chấp hành và các chức danh trong ban chấp hành; quy định kiện toàn, bổ sung nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở thuộc hệ thống công đoàn thành phố; tiêu chuẩn chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn, giúp cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

L.T