Tập huấn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân

3

Ngày 28/9/2022, Liên đoàn Lao động  Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân. Tham dự có Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận 1 Huỳnh Vĩnh Lâm cùng gần 200 chủ tịch, phó chủ tịch, phụ trách Ban Thanh tra nhân dân các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã nghe Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lý Ngọc Thạch thông tin về các nghiệp vụ công tác của Ban Thanh tra nhân dân gồm một số nội dung như: Những vấn đề chung vể tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; biện pháp chấn chỉnh và xử lý qua giám sát; trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn và người đứng đầu; các tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục và bài học kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân…

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân ở cơ sở những kỹ năng, phương pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị để xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

L.T