“Son sắt niềm tin – vững vàng lý tưởng”

1

“… Nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm” là mục tiêu mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Quận 1 luôn hướng tới. Nhằm tạo điều kiện để báo cáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những thí sinh có năng lực bổ sung vào tổ báo cáo viên cấp quận, góp phần nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018 với chủ đề “Son sắt niềm tin – vững vàng lý tưởng”. 13 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng chung kết trải qua các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Với sự bình tĩnh, tự tin, phấn chấn, vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn kiến thức và kỹ năng, các thí sinh đã thực hiện tốt bài giảng trong sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.

Những vấn đề thời sự, hấp dẫn…

Các thí sinh đã chọn những đề tài dự thi rất hấp dẫn, là những vấn đề thời sự đang được quan tâm hiện nay.“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam” là phần dự thi của báo cáo viên Đỗ Thị Tuấn (Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh) đã cho chúng ta thấy được bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là áp dụng khoa học công nghệ, nhất là số hóa công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực hoạt động, không phụ thuộc chủ yếu vào máy móc, thiết bị mà tùy thuộc nhiều vào khả năng, trí tuệ, năng lực sáng tạo của con người; trong khi Việt Nam hiện nay trình độ khoa học công nghệ, nhất là chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, trình độ sử dụng công nghệ, kiến thức của người lao động, chất lượng đào tạo nghề, chất lượng kỹ sư và nhà khoa học… đều chỉ được đánh giá rất thấp. Vì vậy, đây chính là cơ hội rất lớn đối với Việt Nam tranh thủ các điều kiện thuận lợi, giảm thiểu khó khăn, thách thức để rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và thế giới.

“Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay” (báo cáo viên Trần Thị Mỹ Phượng, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1) phân tích sâu sắc và làm sáng tỏ điều kiện, nguyên nhân, tình hình tội phạmdưới góc độ xã hội học để giải quyết căn nguyên vấn đề tội phạm ở nước ta hiện nay. Trong bối cảnh nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, bên cạnh những thành tựu đạt được về mặt kinh tế thì cũng làm xuất hiện những vấn đề tiêu cực trong xã hội dẫn đến vi phạm pháp luật và tội phạm; chính vì thế công tác phòng, chống tội phạm luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và tạo được chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây…

Các báo cáo viên cũng tập trung các nội dung tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi một niềm tin”… qua đó cho chúng ta những bài học sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Quận 1 thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Một vài giải pháp và hiến kế

Các thí sinh đã mang đến hội thi những phần thuyết trình về thông điệp, giải pháp, hiến kế góp phần phát triển thành phố, đất nước và Quận 1: “Cần tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, tuyên truyền về bản chất, xu hướng phát triển và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để định hướng dư luận”; “chú trọng nâng cao trình độ công nghệ thông tin và tiếng Anh ở các bậc học theo hướng hội nhập quốc tế”; “khẩn trương triển khai xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng nhà máy, đô thị thông minh”; “tận dụng tiềm năng, tri thức, kinh nghiệm chuyển giao công nghệ mới của lực lượng kiều bào”… Thông điệp về “Học phải đi đôi với hành”: Học tập phong cách dân chủ, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm của Bác phải được thể hiện làm theo trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị nhất là đối với người lãnh đạo, người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện cái tâm trong sáng, phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên…

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Quận 1 đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, hình thành và củng cố niềm tin, giáo dục lý luận, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng hành động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đấu tranh với những quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần xây dựng con người mới, cuộc sống mới.