Ngày 3/7/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban thường vụ Quận ủy hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ và định hướng hoạt động tuyên giáo. Các nội dung thông tin tuyên truyền được thực hiện đúng định hướng, mang tính toàn diện, phong phú góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác tham mưu thực hiện Kế hoạch 138 được triển khai có hiệu quả; công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội được quan tâm nâng cao về chất lượng, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp mới phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; công tác khoa giáo chú trọng tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, các hoạt động tham quan thực tế, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi….; trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành các văn bản lãnh đạo và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong hệ thống chính trị, gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động đa dạng. Một trong những hoạt động nổi bật là tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến đề nghị công tác tuyên giáo trên địa bàn quận trong thời gian tới cần tập trung một số nội dung: Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc trong nhân dân và tại các dự án cải tạo chung cư trên địa bàn quận, từ đó đề xuất giải pháp giải quyết; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chú trọng tuyền truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, về xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sạch, đẹp, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, chuẩn bị các nội dung tuyên truyền hướng đến đại hội Đảng các cấp …; triển khai và đánh giá hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Chú ý lựa chọn tuyên dương các gương tiêu biểu ngay trong cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị, qua đó nhằm khuyến khích, tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị; định hướng, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, tăng cường chia sẻ các thông tin chính thống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; rà soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Ngay sau kết thúc Hội nghị sơ kết, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị – xã hội quận có trang cộng đồng (fanpage).

Theo thống kê, hiện có khoảng 90 website và 50 trang cộng đồng thuộc các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc quận, tuy nhiên hoạt động của các trang cộng đồng còn mang tính đơn lẻ, thiếu sự gắn kết.

Tại cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Trung Châu Tuyên đề nghị các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động của các trang cộng đồng, đăng tải các thông tin chính thống, các hoạt động và hình ảnh đẹp của Quận 1.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo sẽ thành lập nhóm (group) tập hợp tất cả các trang cộng đồng (fanpage), tạo sự gắn kết với nhau, qua đó nhằm trao đổi thông tin, định hướng tuyên truyền; thực hiện việc đồng loạt chia sẻ thông tin tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn. Thành viên quản trị các trang cộng đồng cũng sẽ được tập huấn về kỹ năng tham gia xử lý các thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thực hiện công tác tuyên truyền trên không gian mạng có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận.