Sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2011

2

Để đánh giá những mặt làm được, chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2011 và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm. Ngày 09/6/2011, UBKT Quận ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2011. Về dự hội nghị có đ/c Võ Thị Thu Hằng, chuyên viên UBKT Thành ủy; đ/c Phạm Huy Thông, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đại diện các Ban Đảng Quận ủy cùng các đ/c Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và những đ/c làm công tác kiểm tra ở các Chi bộ cơ sở trực thuộc Quận. Tại hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – QUV – Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy thông qua báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2011, đề ra phương hướng hoạt động trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Qua báo cáo tổng kết đã đánh giá cấp ủy Quận và cơ sở có quan tâm cải tiến nội dung và phương pháp kiểm tra, giám sát; có tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Chương trình kiểm tra năm và kế hoạch kiểm tra định kỳ bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, những vấn đề cần tập trung lãnh đạo thực hiện để cán bộ đảng viên phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, ý thức chấp hành các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bên cạnh đó Hội nghị đã được đ/c Đặng Minh Đạt – UVTV_ Chủ nhiệm UBKT Quận ủy triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2010-2015”.

Đồng thời hội nghị còn được nghe phát biểu tham luận của 01 cơ sở Đảng về những việc làm cụ thể trong công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, để làm bài học kinh nghiệm chung.

Qua ý kiến chỉ đạo của đ/c Phạm Huy Thông, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đã đánh giá cao sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy và của đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát  Đ/c lưu ý một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, như: xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, xác định được nội dung đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc thù của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo nghiêm túc, đánh giá đúng những ưu khuyết điểm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tránh hình thức qua loa trong công tác kiểm tra; đồng thời tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Mặt trận, UBKT và các ngành chức năng.