Sinh hoạt chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội”

11

Ngày 29/9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội” cho các cộng tác viên dư luận xã hội. Tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Cao Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; các chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường.

Báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo thông tin về các nội dung: Dư luận xã hội (DLXH) là gì; quá trình hình thành DLXH; chức năng của DLXH; phân biệt DLXH và tin đồn; phương pháp nắm bắt DLXH; kỹ năng nắm bắt, định hướng DLXH trong tình hình hiện nay.

Theo đó, dư luận xã hội là tập hợp các luồng ý kiến cá nhân trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng hay các quá trình xã hội có tính thời sự, có liên quan đến lợi ích, các mối quan tâm của công chúng.

Khi nắm bắt dư luận xã hội cần xác định 3 nội dung: dư luận xã hội của nhóm xã hội nào; vấn đề, nội dung chủ đạo của DLXH là gì; lợi ích bao trùm, theo đuổi của nhóm xã hội của DLXH đó là gì.

Các kỹ năng cần có trong việc nắm bắt, định hướng DLXH trong tình hình hiện nay như: kỹ năng đọc, nắm và phân tích vấn đề; kỹ năng nhận diện vấn đề; kỹ năng sử dụng mạng xã hội; kỹ năng tuyên truyền, định hướng.

Đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền nhấn mạnh: Muốn tuyên truyền, định hướng kịp thời DLXH phải nắm bắt kịp thời các sự kiện, hiện tượng mang tính thời sự liên quan đến quyền, lợi ích của các tầng lớp; cung cấp thông tin đủ, đúng, kịp thời về sự kiện xã hội giúp cho người dân “có đủ thông tin chính thống”. Định hướng DLXH cũng là việc minh bạch hóa các nguồn thông tin, hạn chế nhận thức sai lệnh và loại bỏ tin đồn thất thiệt trong xã hội.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội” nhằm tạo điều kiện cho các các cộng tác viên dư luận xã hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng trong các giới, các tầng lớp nhân dân trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự ở trong nước và trên thế giới, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương.                                                                                                                   H.Y