Ra mắt “Dịch vụ định danh khách hàng điện tử”, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

2

Ngày 1/4/2021, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021 và ra mắt “Dịch vụ định danh khách hàng điện tử”. Đến dự có các đồng chí: Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch UBND Quận 1.

Nghi thức khai trương sử dụng “Dịch vụ định danh khách hàng điện tử”.

Năm 2020, UBND Quận 1 đảm bảo tiến độ, chất lượng, các chỉ tiêu về cải cách hành chính, là một trong những đơn vị dẫn đầu thi đua cải cách hành chính của Thành phố. Quận 1 có 99,46% (30.379/30.543) người dân đánh giá hài lòng trên tổng số người tham gia đánh giá; 99,99% (355.512/355.515) hồ sơ giải quyết đúng hạn trên tổng số hồ sơ phát sinh; 99,99% (23.681/23.682) hồ sơ giao dịch trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh trực tiếp và trực tuyến ở các lĩnh vực đã cung ứng dịch vụ công.

Các đại biểu trải nghiệm sử dụng “Dịch vụ định danh khách hàng điện tử”.

Trong công tác tuyên truyền, Quận 1 phát hành 83.310 cẩm nang, tờ gấp, tờ bướm, pano về công tác cải cách hành chính, văn hóa công vụ; và 2 phim tuyên truyền sử dụng công nghệ đồ họa tiên tiến.

UBND Quận 1 kiểm tra, khảo sát 42 lượt đối với 33/76 đơn vị trực thuộc về thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, đạt 43,42% (chỉ tiêu thành phố đề ra ít nhất 30%).

Trao Giấy khen các tập thể thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020.

Qua phát động thi đua cao điểm về cải cách hành chính, Quận 1 có 191 mô hình, giải pháp, sáng kiến đăng ký và được ghi nhận. Từ hiệu quả của mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính không giấy”, Quận 1 đã mở rộng, triển khai 44 quy trình thủ tục hành chính trên 10 lĩnh vực ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4; nâng cấp và đồng bộ 25 quy trình thủ tục hành chính cấp phường; và tích hợp liên thông dữ liệu quận – phường với trục liên thông dữ liệu LGSP của thành phố.

Với kết quả trên, UBND Quận 1 trao Giấy khen 11 tập thể, 11 cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; và 8 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

Ký cam kết với Chủ tịch UBND Quận 1 thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.

Tại hội nghị, UBND Quận 1 phát động thi đua cải cách hành chính năm 2021 gắn với chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; và thực hiện Tháng cao điểm thi đua của thành phố với chủ đề “Cam kết, Trách nhiệm và Hành động”. Hưởng ứng phát động thi đua, Thủ trưởng 12 phòng ban chuyên môn và UBND 10 phường ký cam kết với Chủ tịch UBND Quận 1 thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.

Đồng thời, UBND Quận 1 ra mắt “Dịch vụ định danh khách hàng điện tử” hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đăng ký thủ tục hành chính không giấy tại Quận 1. Đây là dịch vụ cung cấp giải pháp định danh công dân bằng phương thức điện tử, không cần gặp mặt trực tiếp, nhờ sự hỗ trợ công nghệ thị giác máy tính và xác thực thông tin khách hàng. Việc ứng dụng dịch vụ mới vào giải quyết thủ tục hành chính hướng đến nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, ứng dụng số hóa dịch vụ hành chính công, nhằm minh bạch trong hoạt động giao tiếp.

Người dân tham gia sử dụng “Dịch vụ định danh khách hàng điện tử”.

“Dịch vụ định danh khách hàng điện tử” dễ dàng được sử dụng trên máy tính đến điện thoại thông minh, máy tính bảng. Với công nghệ này, các thông tin về sử dụng dịch vụ hành chính công của người dân được lưu giữ, phục vụ việc đăng ký giải quyết thủ tục hành chính những lần sau.

                                                                   H.Y