Ngày 28/3/2018, phường Phạm Ngũ Lão tổ chức lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu quân nhân phường với sự tham dự đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường.
Buổi lễ đã đọc Quyết định thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân phường Phạm Ngũ Lão  gồm 7 thành viên, đồng chí Nguyễn Văn Vượng làm chủ nhiệm.

 Câu lạc bộ có nội dung hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ quy chế: Giáo dục động viên các cựu quân nhân tiếp tục giữ gìn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế địa phương; giữ gìn phát huy tình đồng đội giữa các cựu quân nhân, thăm hỏi động viên, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ quân dự bị động viên, chấp hành các đường lối chính sách, pháp luật nhà nước, sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh; làm nòng cốt phối hợp với các đoàn thể liên quan tổ chức tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí lành mạnh. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here