Ngày 23/8/2019, Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức tọa đàm chủ đề “Nhớ lời Bác dặn” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí: Phùng thế Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh TPHCM; Bùi Thị Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đều nhìn nhận chung 50 năm qua Di chúc của Bác đã tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, là nguồn cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi gian nan thử thách, giành lại những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Di chúc của Người không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân đối với Bác Hồ trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò cầm quyền, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước Đảng và nhân dân. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân nhân….

Nhiều ý kiến cũng khẳng định rằng: dưới sự lãnh đạo của Đảng qua 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hy sinh gian khổ thu được thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và không ngừng nâng cao, đặc biệt là công cuộc xóa đói giảm nghèo. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến thực hiện Di chúc của Người, trong thời gian qua Hội Cựu chiến binh các cấp đã có những hành động thực tiễn trong công việc, đời sống như ủng hộ kinh phí sửa chữa nhà, trao tặng học bổng, tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên, học sinh về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo đức, giá trị cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng thẳng thắng cho rằng, hiện không ít cán bộ, đảng viên trong đó có người đứng đầu không thực hiện lời Bác dạy, chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, vụ lợi, nói không đi đôi với làm… là những tảng băng chìm ngăn cản, gây tổn thất lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhà nước. Chính vì vậy, Đảng ta cần phải làm mạnh mẽ và quyết liệt hơn, làm trong sạch hàng ngũ lãnh đạo, nhất là tinh thần phê và tự phê bình của mỗi cán bộ đảng viên để làm Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh…

                                                                                     

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here