Quyết định chiến lược của Đảng, Bác Hồ: Học và làm theo Bác

16

Xem video học Bác mỗi ngày phương pháp hiệu quả để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, cơ sở đảng và cho mỗi cá nhân.