Quận ủy Quận 1 sơ kết 06 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng.

4

Nhằm đánh giá tình hình họat động kiểm tra và nâng cao vai trò của cấp ủy, cũng như của từng tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra. Ngày 07/01/2005, Quận ủy Quận 1 đã tiến hành sơ kết 06 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng.


Về dự Hội nghị có đ/c Lê Văn An – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; đ/c Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy; đ/c Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư thường trực Quận ủy. Hội nghị do đ/c Bí thư Quận ủy Chủ trì.


Qua báo cáo 6 năm thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị, Quận ủy đã nghiêm túc đánh giá những mặt làm được và những thiếu sót tồn tại, để tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra trong thời gian kế tiếp.


Báo cáo đã nhận định rõ từ khi có Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị, hầu hết các cấp ủy đều có chuyển biến, xác định được công tác kiểm tra là công tác quan trọng và thường xuyên của Đảng.


Qua đó ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức kiểm tra được 230 lượt cơ sở Đảng, UBKT Quận ủy tổ chức kiểm tra 238 lượt và cơ sở tự kiểm tra 432 lượt với nhiều nội dung. Trong đó đã tập trung vào nội dung chấp hành thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. Thông qua công tác kiểm tra Đảng đã giúp Quận ủy, UBND Quận kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót tồn tại trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện ngăn chăn và xử lý 10 cán bộ đảng viên sai phạm về nguyên tắc quản lý thu chi tài chính, cũng như quản lý và sử dụng tài sản, công quỹ Nhà nước.


Báo cáo cũng nêu lên những mặt tồn tại trong công tác kiểm tra, còn một vài nơi cấp ủy chưa quan tâm, duy trì nề nếp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra; hoặc có chương trình, kế hoạch nhưng chung chung, vì vậy kết quả kiểm tra đạt chất lượng không cao. Những hạn chế trên là do cấp ủy chỉ đặt nặng về nhiệm vụ chuyên môn, chưa tập trung đúng mức công tác xây dựng Đảng. Đồng thời cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở cũng chưa nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong lãnh vực công tác kiểm tra.


Tham gia phát biểu tại Hội nghị, đại diện các Đảng bộ: Phường Bến Nghé, Chi cục thuế, Công ty Công trình Công cộng đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn của cơ sở trong quá trình thực hiện, những tâm tư tình cảm của cán bộ làm công tác kiểm tra cũng như của đảng viên được kiểm tra.v.v…. Qua đó đã cho thấy sự nhận thức của cấp ủy về công tác kiểm tra đã có chuyển biến, thấy được tác dụng và tầm quan trọng củanbsp; kiểm tra trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.


Hội nghị còn nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Lê Văn An phó chủ nhiệm UBKT Thành ủynbsp; lưu ýnbsp; quận cần quan tâm hơn về công tác kiểm tra đảng viên và Tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm , chú ý đối với cán bộ đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; phải tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chú trọng đến lĩnh vực tài chính, để phát hiện kịp những sai phạm, có thể khắc phục được hậu quả xảy ra; ngoài ra cần phải quan tâm đến lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tạo được nguồn kế cận lâu dài trong công tác kiểm tra.


Trong phần tổng kết Hội nghị, đ/c Lê Bá Cần , Bí thư Quận ủy đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy. Đ/c nêu rõ quan điểm: mấu chốt của kiểm tra là ngăn chặn sai phạm, kịp thời uốn nắn, giúp cho cơ sở làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác chuyên môn và giúp cho cán bộ khắc phục sửa sai;nbsp; tránh “quot;vạch lá tìm sâu”quot;, “quot;bới lông tìm vết”quot;…Đ/c đã chỉ đạo, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 29 về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. Chú trọng đến nội dung kiểm tra tài chính, tài sản của công; các chương trình dự án của Quận, phường đang thực hiện; chất lượng thực hiện công việc của cán bộ đảng viên trong cơ quan; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là mối quan hệ của các cơ quan cấp Quận với nhân dân; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thành ủy, xây dựng tiêu chí 3 xây, 3 chống nbsp;phù hợp với từng loại hình cơ sở Đảng. Đồng thời đ/c Bí thư cũng đã nhắc nhở: thông qua sơ kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 29, toàn Đảng bộ Quận 1 cùng xác định lại trách nhiệm, để từ đó làm tốt hơn công tác kiểm tra trong thời gian tới.


nbsp;