Ngày 17/9/2019, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tuyên truyền Luật An ninh mạng cho gần 200 đoàn viên các công đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên báo cáo nội dung cơ bản, tầm quan trọng của Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo cáo viên cũng thông tin những vụ việc ở trong và ngoài nước liên quan đến thông tin trên không gian mạng đã gây ảnh hưởng xấu đến tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của các quốc gia. Tại Việt Nam, cuộc đấu tranh trên không gian mạng hết sức cam go, xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, của các thế lực thù địch nhằm công kích, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; nhiều thông tin giả, không trung thực lôi kéo cảm xúc đám đông tham gia vào những hoạt động gây thiệt hại cho xã hội.

Từ thực tế trên, cán bộ, đảng viên, mỗi công dân cần trang bị cho mình kỹ năng tham gia mạng xã hội một cách thông minh; khi tiếp cận một thông tin cần cảnh giác, nhận diện mục đích của thông tin, kiểm chứng thông tin, chọn lựa khai thác thông tin chính thống, thông tin bổ ích, và chia sẻ làm lan tỏa những thông tin tích cực, có tính giáo dục, xây dựng niềm tin, tinh thần lạc quan trong cuộc sống; mạnh dạn đấu tranh, phản bác những thông tin giả, phiến diện, các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Đối với Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019, tích cực bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh. Tại Quận 1, ngày 5/8/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 đã ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang về: những điều phải làm, những điều nên làm, những điều không được làm để thể hiện văn hóa, văn minh khi tham gia mạng xã hội.