Quan tâm tạo điều kiện cho những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

1

Ngày 14/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức tọa đàm giải pháp thực hiện mô hình “5+1” về “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm; cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, các chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường.

Buổi tọa đàm trao đổi về những kinh nghiệm, giải pháp, cách làm, khó khăn, hạn chế và kiến nghị đối với công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động, phân công quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua đó, nhằm giúp đỡ người lầm lỗi ổn định cuộc sống, tiến bộ, ra khỏi diện quản lý, tham gia vào các hoạt động tại địa phương, và không bị sa đà vào tệ nạn.

Hiện nay việc thực hiện mô hình “5+1” về “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” tại 10 phường Quận 1 có sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, công an phường, ban điều hành khu phố, tổ dân phố và gia đình. Việc tạo điều kiện cho người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư phấn đấu vươn lên tái hòa nhập cộng đồng bằng nhiều cách như: tiếp cận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn làm ăn, dạy nghề, trao quà.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội 10 phường Quận 1 thực hiện quản lý, cảm hóa 100 trường hợp, có hơn 130 lượt tiếp xúc tại nhà của người lầm lỗi. Chăm lo 119 phần quà với tổng trị giá 48,8 triệu đồng cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 1 trường hợp được vay vốn 20 triệu đồng; giới thiệu việc làm cho 1 trường hợp; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 4 trường hợp. Kết quả có 20 trường hợp tiến bộ đưa ra khỏi diện quản lý. Nhiều người gặp khó khăn trong tìm việc làm do trình độ chuyên môn, học vấn thấp, sức khỏe không tốt…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm đề nghị Mặt trận 10 phường nắm chắc các trường hợp người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; bên cạnh đó, có quy trình về thực hiện mô hình “5+1” phù hợp địa bàn phường; duy trì giao ban định kỳ, sinh hoạt đối với các tổ thực hiện mô hình “5+1”; duy trì mối liên hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với cảnh sát khu vực trong nắm tâm tư nguyện vọng của người lầm lỗi, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, khắc phục lầm lỗi; kiên trì trong quá trình thực hiện mô hình “5+1”. Đồng thời, Mặt trận Quận 1 sẽ tổ chức tập huấn lại kỹ năng trong công tác tiếp cận, hỗ trợ, quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; trao đổi giữa các đơn vị đối với một số chi phí điều trị nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lầm lỗi.

H.Y