Quan tâm nắm bắt, phân tích, định hướng dư luận xã hội trong giải quyết các vấn đề tại đơn vị, địa phương

4

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 13/4/2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Cách thức nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội” cho lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội quận và 10 phường, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội quận, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc và cấp ủy các trường học. Thạc sĩ Hồ Thị Thủy, Trưởng Phòng Tuyên truyền – Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao đổi các nội dung về nắm tình hình dư luận xã hội (DLXH); phân tích DLXH; định hướng DLXH; báo cáo DLXH.

Báo cáo viên Hồ Thị Thủy nêu rõ: DLXH là sản phẩm của quá trình thảo luận, cọ xát, trao đổi và thống nhất ý kiến của nhóm đối tượng về sự kiện có thật. DLXH là “lá thư” của công chúng, tâm tư của người dân gửi đến chính quyền, các nhà lãnh đạo. Qua nắm bắt và phân tích tình hình DLXH đo lường được mức độ uy tín của chính quyền, đo lường được hiệu quả của chính sách được triển khai. Nắm bắt DLXH kích thích xu thế công khai, minh bạch, dân chủ hóa. DLXH là một kênh để phản biện xã hội được phát triển, giúp xả bớt bức xúc về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Theo đó, phân tích DLXH cần: phân tích vấn đề DLXH bức xúc do vướng mắc chính sách hay nhận thức của người dân; phân tích tính cân đối hợp lý và bất hợp lý từ các ý kiến; phân tích sự phù hợp của DLXH với giá trị, chuẩn mực xã hội để đề xuất giải pháp.

Báo cáo viên Hồ Thị Thủy nhấn mạnh: Định hướng DLXH làm lành mạnh hóa môi trường DLXH. Yêu cầu lãnh đạo phải minh bạch trong mọi thông tin cần công khai, dân chủ; cộng tác viên phải nhiệt tâm trong nắm và phản ánh DLXH; có phương pháp khoa học trong xử lý, phân tích DLXH; công chúng phải hướng đến giá trị lợi ích quốc gia, dân tộc, đơn vị, tổ chức…

Tại hội nghị, báo cáo viên cũng hướng dẫn hiện thực hóa các thông tin DLXH qua báo cáo ngắn gọn bằng văn bản, tin nhắn, zalo, viber, gmail… gồm 4 nội dung: phản ánh tình hình DLXH có tại đơn vị, địa phương; các vấn đề cần lưu ý thông qua tình hình DLXH; dự báo các vấn đề có thể phát sinh từ DLXH; đề xuất, kiến nghị cấp phường, quận, thành phố để giải quyết tình hình DLXH. Thông tin DLXH phải đảm bảo: tính thời sự và kịp thời; phản ánh mối liên hệ với lợi ích của 1 nhóm đối tượng; phản ánh khách quan, chân thực, phản ánh đúng cả thông tin tiêu cực và tích cực; có tính toàn diện, tiêu biểu, đại diện.

Buổi tập huấn giúp làm rõ tầm quan trọng của công tác nắm bắt, phân tích và định hướng thông tin DLXH phục vụ tham mưu cấp ủy, lãnh đạo nhằm giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề tại các đơn vị, địa phương.

                                                                   H.Y