Quan tâm, chăm lo đúng đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

3

(Quanuy1hcm.org.vn)- Ngày 11/3/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Đảng ủy phường Cầu Kho tại 3 điểm cầu: Quận ủy Quận 1, UBND Quận 1 và UBND phường Cầu Kho.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến chủ trì buổi làm việc; tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo Công an, Quân sự Quận, lãnh đạo các Ban Quận ủy, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn UBND Quận 1 và Đảng ủy phường Cầu Kho.

Buổi làm việc đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong năm 2021: Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng tiến độ kế hoạch. Ước thu ngân sách phường năm 2021 được 30,539 tỷ đồng – đạt 226% chỉ tiêu giao; trong năm, trên địa bàn phường có 17 công trình xây dựng mới có giấy phép xây dựng, 29 công trình sửa chữa nguyên trạng, 100% công trình xây dựng đủ điều kiện khởi công xây dựng, không có công trình vi phạm xây dựng; thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn phường về các hành vi giữ xe không đúng quy định, giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán.

Công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng với nhiều hình thức và phù hợp: công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện; triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đã chi hỗ trợ cho 1.458 trường hợp đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 của HĐND thành phố và 1.577 trường hợp hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chi trả cho 9.457 trường hợp người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Đợt 3), đến nay phường Cầu Kho được đánh giá cấp độ dịch đạt Cấp 1, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt trên 100% và mũi 2 trên 95%.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo toàn diện về mọi mặt; nghiêm túc triển khai, quán triệt sâu rộng, kịp thời các văn bản, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới phương thức, tổ chức triển khai học tập gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo đúng định hướng; tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý 1, góp phần định hướng công tác tư tưởng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên; đã tổ chức giao ban chuyên đề quý 1 giữa Đảng ủy với chi ủy các chi bộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội phường và khu phố – tổ dân phố với chuyên đề “Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và các dịch bệnh nguy hiểm khác”.

Tại buổi làm việc, đã nhận được các ý kiến thảo luận, trao đổi, góp ý, bổ sung của các ban Đảng, các phòng ban chuyên môn của Quận đối với phường Cầu Kho xoay quanh các nội dung như: kiện toàn các chức danh lãnh đạo phường còn thiếu; tập trung đổi mới các hoạt động phong trào để thu hút người dân tham gia nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch; quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo các hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh, trẻ mồ côi mất cha mẹ do dịch bệnh; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh theo chủ đề năm; tăng cường thêm lực lượng tuyên truyền viên tại cơ sở; có kế hoạch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong công tác phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho người dân; tập trung công tác tiêm vắc xin cho trẻ em; tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn lực lượng thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự; quan tâm bồi đưỡng lực lượng kết nạp đảng viên mới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến nhấn mạnh công tác chính sách chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đúng người, đúng việc, đúng quy định pháp luật; quan tâm công tác nhân sự tại phường, đồng thời quận rà soát, tham mưu các chức danh nhân sự phường để sớm kiện toàn; quan tâm tổ chức hội nghị nhân dân mỗi tháng để thường xuyên lấy ý kiến của người dân; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lực lượng đảng viên mới để tạo nguồn cho phường và quận.

L.T