Ngày 17/5/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2019) và Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến phát biểu tưởng nhớ công lao trời biển đối với dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ôn lại ý nghĩa lớn lao hành trình cứu dân, cứu nước của Người. “Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng; Người để lại cho chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau tài sản vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh”.

Đồng chí khằng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1 tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực không ngừng, đồng lòng, chung sức giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân theo mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra gắn với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên và liên tục của mỗi cơ sở đảng và đảng viên.

Dịp này, Quận 1 có 120 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó 14 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 14 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 28 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 13 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 25 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến chân thành chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng và mong muốn các đồng chí tiếp tục tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1 thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp sức xây dựng Quận 1 “An toàn – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.

Cũng nhân dịp này, nhằm đẩy mạnh các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quận ủy Quận 1 phát động Hội thi “Tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi gồm 02 vòng: Vòng 1, thi trắc nghiệm kiến thức về nội dung của Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trực tuyến); vòng 2, thi tập thể xây dựng đoạn phim ngắn. Ban tổ chức sẽ trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt kết quả xuất sắc trong Hội thi dự kiến được tổ chức tại Lễ ôn truyền thống kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02 tháng 9.

T.X

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here