Quận 1 phát huy vai trò, uy tín Mặt trận Tổ quốc trong giám sát và phản biện xã hội

11

Ngày 30/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình liên tịch phối hợp giám sát, phản biện xã hội năm 2022 và ký kết năm 2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam – UBND và các tổ chức chính trị – xã hội Quận 1.

Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga; Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy.

Theo báo cáo năm 2022, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội quận triển khai 6 kế hoạch giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực, thành lập đoàn giám sát trực tiếp đối với 10 đơn vị, phòng ban, tổ chức. Giám sát theo Quy định 1374 ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực tại UBND phường về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19. Giám sát thường xuyên việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các Chỉ thị của Thành ủy về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch,… Phối hợp triển khai 3.000 phiếu lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp cho lực lượng Công an. Triển khai 4 kế hoạch giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp trên địa bàn quận. Tổ chức 8 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TPHCM, 3 hội nghị nhân dân và 1 hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với Nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận; tổ chức 14 hội nghị góp ý Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; góp ý 51 văn bản, chương trình liên quan lợi ích dân sinh và việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở quận. Mặt trận quận phối hợp chính quyền tiếp công dân 489 lượt. UBND quận tiếp nhận, xử lý 432/432 đơn.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường thực hiện 22 cuộc giám sát thường xuyên, tổ chức 12 hội nghị phản biện, 80 hội nghị nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân 10 phường phối hợp giám sát 380 lượt công trình xây dựng, sửa chữa nguyên trạng. Phối hợp chính quyền tiếp công dân 138 lượt; phối hợp tiếp nhận và xử lý 435 đơn.

MTTQ Quận 1 đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: Tiếp tục thực hiện giám sát thường xuyên, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện chương trình liên tịch phối hợp giám sát, phản biện xã hội năm 2023; tiếp tục tuyên truyền nâng cao vai trò giám sát của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường hoạt động giám sát, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân đối với UBND cùng cấp; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giám sát của Ban Công tác Mặt trận khu phố, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; xây dựng Sổ tay quy trình hướng dẫn các chuyên đề giám sát tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các giải pháp phát huy vai trò, uy tín Mặt trận Tổ quốc trong giám sát và phản biện xã hội, công tác phối hợp, cách thức thực hiện, phân cấp trách nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương biểu dương Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội Quận 1 trong công tác giám sát và phản biện, đồng thời lưu ý Quận 1 tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy trình giám sát, nâng tầm kết luận sau giám sát để đại diện tiếng nói người dân xây dựng quận và thành phố văn minh, tốt đẹp hơn; qua thống kê những nội dung đã được giám sát để tiếp tục đa dạng nội dung giám sát; phát huy vai trò các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giám sát; chủ động giám sát đột xuất từ phản ánh của người dân và bám sát tình hình thực tế; cấp ủy đảng và chính quyền Quận 1 tiếp tục định hướng những nội dung cần giám sát, phản biện xã hội để MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga đề nghị UBND quận tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện và đặt nội dung liên quan thiết thực đời sống xã hội để Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện giám sát và phản biện; huy động nguồn lực các nhà khoa học, nghệ nhân nhằm nâng chất lượng phản biện xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, Thành phố, Quận ủy liên quan thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể;…

Tại hội nghị trao khen thưởng của UBND Quận 1 cho 12 tập thể và 19 cá nhân có thành tích thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2022. Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn Quận 1 ký kết Chương trình liên tịch, phối hợp giám sát, phản biện xã hội năm 2023.

H.Y