Ngày 23/9/2019, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức khai mạc huấn luyện cho lực lượng tự vệ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2019. Tham dự có Trung tá Võ Hồng Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận cùng lãnh đạo Ban Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, TP.HCM. 

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức huấn luyện gồm 3 ngày (từ ngày 23-25/9/2019). Nội dung huấn luyện gồm: Luật Dân quân tự vệ; nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình”; điều lệnh đội ngũ; bài 1 súng tiểu liên AK… Huấn luyện lý thuyết kết hợp với thực hành, lấy thực hành làm chính.

          Chương trình huấn luyện nhằm giúp lực lượng tự vệ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, hoạt động âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và một số kiến thức chính trị, quân sự cơ bản để nâng cao nhận thức về chính trị, hiểu biết và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế, nắm chắc các động tác kỹ chiến thuật cá nhân làm cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở công ty, xử lý tốt các tình huống theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.