Ngày 02/7/2019, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4, khóa 19 năm 2019. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 và hơn 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong cơ quan trực thuộc Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận và các tổ chức chính trị xã hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 10 phường.  

Các chuyên đề được giới thiệu tại lớp học bao gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Chương trình khóa học diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 02/7/2019 đến ngày 05/7/2019). Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được thảo luận, kiểm tra và viết bài thu hoạch để cấp Giấy chứng nhận.

                                                                                                                                                                                Quốc Dũng