Ngày 25/9/2019, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Cụm 1 (phường Tân Định, Đa Kao, Bến Nghé), Quận 1, TP.HCM đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4, khóa 25 năm 2019. Tham dự có Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, Báo cáo viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và hơn 350 học viên là cán bộ, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách, Trưởng khu phố, tổ dân phố, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn phường.  

Các chuyên đề được giới thiệu tại lớp học bao gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Chương trình khóa học diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 25/9/2019 đến ngày 28/9/2019). Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được thảo luận, kiểm tra và viết bài thu hoạch để cấp Giấy chứng nhận.