Quận 1 họp mặt kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam

8

Ngày 30/9/2022, Hội Khuyến học Quận 1 họp mặt kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 – 2/10/2022). Đến dự có các đồng chí: Bùi Minh Tiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Trần Đức Hạnh Quỳnh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1; các Ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học quận, mạnh thường quân, nhà giáo và cán bộ Hội có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 1 Lê Thị Tự ôn lại truyền thống Hội Khuyến học Việt Nam trong suốt 26 năm qua đã kế tục và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, trở thành một tổ chức quần chúng sâu rộng trên khắp cả nước. Nhiệm vụ chính trị của Hội là đẩy mạnh các cuộc vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Cùng với Hội Khuyến học TPHCM, Hội khuyến học Quận 1 đã có nhiều sáng kiến được nhân rộng ra cả nước. Khởi động từ Quận 1 là phong trào Gia đình hiếu học (từ phường Bến nghé) nay là phong trào Gia đình học tập; tiếp theo là các phong trào: Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập. Quận 1 có nhiều gương điển hình được khen thưởng cấp thành phố, Trung ương; Hội Khuyến học Quận 1 được trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Hội khuyến học Quận 1 triển khai sâu rộng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cấp, các ngành với mục tiêu “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”, “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”. Hội khuyến học quận chọn 3 phường Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Cư Trinh triển khai làm điểm mô hình “Công dân học tập”, và năm 2023 sẽ triển khai sâu rộng đến các phường còn lại. Phát triển thêm 9 chi hội mới…

Dịp này, Hội Khuyến học Quận 1 khen thưởng 10 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022.

Bùi Yến