Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2198/UBND-ĐT ngày 04/6/2019 về giải quyết dứt điểm vụ việc tại hẻm 74 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, giao Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp tục thực hiện Công văn số 782/UBND-ĐT ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tháo dỡ bức tường tại địa điểm nêu trên, để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và thoát người khi có sự cố; Ủy ban nhân dân Quận 1 sẽ tổ chức thực hiện tháo dỡ bức tường tại hẻm 74 Thạch Thị Thanh.

Nội dung vụ việc như sau:

Về nguồn gốc pháp lý, quá trình sử dụng, bức tường ngăn lối đi chung giữa 04 căn nhà số 74/1, 74/3, 74/5 và 74/7 Thạch Thị Thanh:

– Căn nhà số 74/3 đường Thạch Thị Thanh có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước và cấp cho ông Huỳnh Ngọc Ẩn theo công văn số 5059/UB-NĐ ngày 06/11/1990 của Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 1997, ông Ẩn mua hóa giá căn nhà trên theo Nghị định 61/CP và được Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (viết tắt là Giấy chứng nhận) số 5514/97 ngày 06/8/1997. Đến năm 2014, ông Ẩn tặng cho căn nhà trên cho con là ông Huỳnh Ngọc Châu. Ủy ban nhân dân Quận 1 đã cấp Giấy chứng nhận số CH01073 ngày 13/5/2014 cho ông Châu.

– Hiện trạng bức tường ngăn chia lối đi chung giữa 04 căn nhà nêu trên xây bằng gạch và cao 1.2m nằm trong đoạn hẻm hiện hữu không có quy hoạch, được phân chia làm 02 lối đi, có xây dựng cổng rào sắt, 01 lối đi do nhà số 74/3 đường Thạch Thị Thanh sử dụng và 01 lối đi do 02 nhà số 74/5, số 74/7 đường Thạch Thị Thanh sử dụng. Phần lối đi chung này không được cơ quan có thẩm quyền xét bán hóa giá cho hộ 74/3 Thạch Thị Thanh nên mặc dù có thể hiện trên Giấy chứng nhận nhưng không tính vào phần diện tích được công nhận cho nhà 74/3 Thạch Thị Thanh, mà thể hiện là hẻm xi măng.

Về cơ sở pháp lý đề xuất xử lý bức tường ngăn chia lối đi chung nêu trên:

– Theo văn bản số 515/PCQ.1-HDKT ngày 04/7/2016 của Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy về việc thực hiện các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Tân Định khuyến nghị chính quyền địa phương vận động các hộ dân trong khu vực hẻm 74 Thạch Thị Thanh đập bỏ vách tường ngăn đôi hẻm (từ nhà số 74/1 đến nhà 74/9), tháo bỏ cửa sắt để tạo thông thoáng thuận tiện cho công tác thoát nạn và việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại khu vực phía bên trong hẻm, khu vực lân cận.

– Phần diện tích lối đi chung này không được công nhận trên giấy chứng nhận của các hộ dân và thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nhà nước. Đồng thời, theo báo cáo số 91/UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân phường Tân Định thì hiện nay bức tường có dấu hiệu nghiêng, nứt có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân phía bên trong hẻm và khu vực.

– Ủy ban nhân dân phường Tân Định và Tổ dân phố 109-110, Khu phố 7 đã tổ chức lấy ý kiến của các hộ dân tại khu vực về việc tháo dỡ bức tường ngăn chia lối đi chung giữa 04 căn nhà nêu trên, trong đó có 25/26 hộ đồng ý tháo dỡ, chỉ có trường hợp ông Huỳnh Ngọc Ẩn – chủ nhà số 74/3 đường Thạch Thị Thanh không đồng ý tháo dỡ bức tường ngăn, đề nghị giữ nguyên hiện trạng với lý do: để đảm bảo an toàn cho cuộc sống gia đình ông và bức tường ngăn chia lối đi đã có từ trước khi ông Ẩn được cấp nhà (năm 1990), phần lối đi này nhà nước giao cho gia đình ông sử dụng và cũng được thể hiện trên Giấy chứng nhận số CH01073 ngày 13/5/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp cho ông Huỳnh Ngọc Châu.

– Liên quan đến việc giải quyết kiến nghị giữ nguyên bức tường ngăn chia lối đi chung của ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhiều lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Định tổ chức vận động, thuyết phục ông Ẩn tháo dỡ. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có văn bản số 597/UBND-QLĐT ngày 29/3/2019 trả lời kiến nghị của ông Ẩn, giải thích cho ông Ẩn hiểu việc tháo dỡ bức tường ngăn chia lối đi chung là cấp thiết và phù hợp quy định.

– Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có các Văn bản số 2880/UBND-QLĐT ngày 14/12/2018, Văn bản số 09/UBND-QLĐT ngày 04/01/2019, Văn bản số 158/UBND-QLĐT ngày 21/01/2019, Văn bản số 336/UBND-QLĐT ngày 20/02/2019 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân phường Tân Định và các hộ dân về việc tháo dỡ bức tường ngăn chia lối đi chung nêu trên; đồng thời đề xuất: Ủy ban nhân dân Quận 1 sẽ thực hiện tháo dỡ bức tường ngăn lối đi chung nêu trên trong tháng 02/2019 nhằm để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Đề xuất này đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Văn bản số 782/UBND-ĐT ngày 11/3/2019, giao Ủy ban nhân dân Quận 1 thực hiện tháo dỡ ngay bức tường nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và thoát người khi có sự cố.

Về việc tổ chức tháo dỡ bức tường ngăn chia lối đi chung nêu trên:

– Ngày 15/3/2019, Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về tháo dỡ bức tường giữa hẻm ngăn cách nhà 74/3 và 74/7 đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1 theo chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố vào lúc 09 giờ ngày 18/3/2019.

– Ngày 15/3/2019, Ủy ban nhân dân Quận 1 có Công văn số 519/UBND-VP báo cáo Thường trực Thành ủy thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy về giải quyết vụ việc tại hẻm 74 đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1 và đề xuất hướng xử lý của Ủy ban nhân dân Quận 1 sẽ tiến hành tháo dỡ bức tường vào ngày 21/3/2019 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 782/UBND-ĐT ngày 11/3/2019 về giải quyết dứt điểm vụ việc tại hẻm 74 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định; đồng thời, tạm hoãn thời gian thực hiện tháo dỡ bức tường nêu trên.

– Ngày 22/3/2019, Ủy ban nhân dân Quận 1 có Thông báo số 100/TB-UBND về thời gian thực hiện tháo dỡ bức tường giữa hẻm ngăn cách nhà 74/3 và 74/7 đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1 vào lúc 09 giờ ngày 01/4/2019. Tuy nhiên, gia đình ông Ẩn không đồng ý chấp hành và liên tục có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền nên đến nay Ủy ban nhân dân Quận 1 chưa thực hiện việc tháo dỡ.

– Ngày 03/4/2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 2808/VP-ĐT về giải quyết vụ việc tại hẻm 74 đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1 truyền đạt ý kiến của đồng chí Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Giao Thanh tra Thành phố kiểm tra và báo cáo đề xuất xử lý cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong 10 ngày làm việc, để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy.

– Ngày 18/4/2019, Thanh tra Thành phố có Văn bản số 217/BC-TTTP-P1 Báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết vụ việc liên quan đến bức tường phân ranh tại hẻm số 74 đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1; Qua đó, có ý kiến nhận xét phần diện tích lối đi chung này do nhà nước quản lý, không tính vào diện tích đất được công nhận của hộ ông Ẩn, nên việc ông Ẩn cho rằng bức tường và phần lối đi đã được nhà nước giao cho gia đình ông sửng dụng được thể hiện trên Giấy chứng nhận, là không có cơ sở.

Bên cạnh đó, việc ông Ẩn cho rằng giữ nguyên bức tường là để đảm bảo an toàn cho cuộc sống gia đình ông, chỉ là lý do thể hiện việc gia đình ông muốn sử dụng riêng phần diện tích đất hẻm này. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cần xem xét cho tất cả các hộ dân có sử dụng con hẻm chứ không phải chỉ riêng gia đình ông Ẩn.

Do đó, việc Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Quận 1 và Ủy ban nhân dân Quận 1 là cơ quan Nhà nước xử lý tháo dỡ bức tường trên là đúng thẩm quyền, đồng thời cũng phù hợp với đa số ý kiến người dân tại khu vực và khuyến nghị của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận 1 tại Văn bản số 515/PCQ.1-HDKT ngày 04/7/2016 đã nêu trên nhằm tạo nên sự thông thoáng cho lối đi chung, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng (trong đó có gia đình ông Ẩn). Việc ông Ẩn không đồng ý tháo dỡ và kiến nghị giữ nguyên bức tường phân ranh nêu trên là không có cơ sở pháp lý về đất và không phù hợp thực thế.

Từ những lý do trên, Thanh tra Thành phố thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân Quận 1 là phải thực hiện tháo dỡ bức tường nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực và kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản tiếp tục giao Ủy ban nhân dân Quận 1 thực hiện Văn bản số 782/UBND-ĐT ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố vê tháo dỡ bức tường nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và thoát người khi có sự cố.

– Ngày 13/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 1821/UBND-ĐT báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy về giải quyết vụ việc tại hẻm số 74 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1 trên cơ sở báo cáo đề xuất của Thanh tra Thành phố và dự kiến sẽ có văn bản giao Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 782/UBND-ĐT ngày 11/3/2019 về thực hiện tháo dỡ bức tường nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và thoát người khi có sự cố.

– Thực hiện ý kiến của Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung tại Công văn số 11552-CV/VPTU ngày 22/5/2019 của Văn phòng Thành ủy và xét Báo cáo số 217/BC-TTTP-P1 ngày 18/4/2019 nêu trên của Thanh tra Thành phố; Ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 2198/UBND-ĐT về giải quyết dứt điểm vụ việc tại hẻm 74 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, giao Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp tục thực hiện Công văn số 782/UBND-ĐT ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tháo dỡ bức tường tại địa điểm nêu trên, để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và thoát người khi có sự cố.