QUẬN 1 SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC – ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM 2022

16

Ngày 3/3, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2022 và phát động phong trào năm 2023, Hội thi trang trí nghệ thuật trên túi xách với chủ đề “Duyên dáng tháng 3”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Nguyễn Kim Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Trương Thị Minh Dung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 1.

Trong năm 2022, có 35.829 nữ công nhân viên chức, lao động được bồi dưỡng, tuyên truyền, tập huấn, học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, tham gia các lớp ngắn hạn để nâng cao kiến thức…; 157 công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội thi tay nghề cấp cơ sở, có trên 6.823 công nhân viên chức, người lao động nữ tham gia, sau hội thi có 3.527 công nhân viên, người lao động nữ được nâng bậc, nâng lương; có 1.034 công đoàn cơ sở triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” trong đó khu vực nhà nước đạt tỷ lệ 100%, khu vực công đoàn cơ sở ngoài nhà nước đạt 56%; có 35.239 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.

Năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 1 phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2023 trong toàn thể nữ công nhân lao động Quận 1 với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua  “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ công nhân lao động cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ công nhân lao đông như phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “5 không 3 sạch”; đổi mới hình thức tổ chức và phát động phong trào thi đua phù hợp tình hình của đơn vị; tập trung tuyên truyền, giáo dục trong nữ công nhân lao động, nâng cao hiểu biết pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước; phát động trong nữ công nhân lao động thực hiện tốt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa tại địa phương, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tích cực thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dịp này, LĐLĐ Quận 1 trao Giấy khen cho 97 tập thể, 236 các nhân thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”. Đồng thời trao giải hội thi trang trí nghệ thuật trên túi xách với chủ đề “Duyên dáng tháng 3” với 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba và 85 giải Khuyến khích.

Long Toàn