Quận 1 phát động “tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2004

0

Vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay đang là vấn đề quan tâm của xã hội, trong khi đó Quận 1 là Quận trung tâm Thành phố, nơi giao lưu của khu vực và quốc tế nên thu hút một lượng lớn khách du lịch, vì vậy các loại hình dịch vụ và thương mại liên quan đến vui chơi giải trí, kinh doanh ăn uống ngày càng phát triển phức tạp. Tuy vậy, trong năm qua, Quận 1 đã làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho đối tượng là giáo viên, cấp dưỡng ở các trường học, nhân viên trực tiếp sản xuất tại các cơ sở, nhà hàng, đồng thời thường xuyên phối hợp kiểm tra liên ngành và kịp thời xử lý những nơi vi phạm nên đã không để vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào xảy ra trên địa bàn. Với tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay, Quận 1 sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm nâng cao tính nhận thức của người tiêu dùng, không dễ dãi trong việc ăn uống hay lựa chọn thực phẩm và kiên quyết xử lý cơ sở nào vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo ra một bước chuyển biến mới trong việc chấp hành trật tự kỷ cương ở lĩnh vực sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.